Vakantiehuis huren online | Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 

De website ZieZo Vakantiehuizen (http://www.vakantiehuishurenonline en http://www.ziezovakantiehuizen.nl) is onderdeel van ZieZo Vakantie.  

Inhoud van de website

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak, actualiteit en inhoud van onze website Vakantiehuishurenonlien.nl, genaamd ZieZo Vakantiehuizen, kan het helaas voorkomen dat er onjuistheden op onze website vermeld staan. Dit, omdat wij voor deze gegevens afhankelijk zijn van wat wordt aangeleverd door derden. Daarnaast kunnen we niet garanderen dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Indien u gebruik van onze website maakt moet je rekening houden met het volgende:

1.ZieZo Vakantie is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheid op deze website.
2.ZieZo Vakantie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige direct en indirecte schade of problemen die ontstaan zijn door of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de op de website verstrekte informatie en gegevens. 
3.ZieZo Vakantie is niet aansprakelijk voor enige direct en indirecte schade of problemen die ontstaan zijn door of in enig opzicht verband houdend met het getoonde beschikbaarheid van het vakantieverblijf op deze website.
4.Zodra ZieZo Vakantie op de hoogte is dat er eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de website Vakantiehuishurenonline.nl voorkomen zal het zo spoedig mogelijk hersteld worden. 
5.Zodra het bij ZieZo Vakantie bekend is dat een eventuele onjuistheid of onvolledigheid invloed heeft op een boeking, dan zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld worden. De eerste verantwoordelijkheid ligt echter altijd bij de aanbieder van het vakantieverblijf.

Beperkte garantie faciliteiten en diensten

1.ZieZo Vakantie biedt geen garantie met betrekking tot de openingstijden, afstand, beschikbaarheid en prijzen van eventueel vermelde faciliteiten of diensten (bijvoorbeeld discotheek, animatie, supermarkt). 
2.De vermelde prijzen, openingstijden en beschikbaarheid van faciliteiten of diensten zijn onder voorbehoud.
3.Houdt er altijd rekening dat bij de vermelde faciliteiten en diensten op de website waar geen kosten vermeld zijn toch kosten ter plaatse hiervoor berekend kunnen worden. 

Functioneren van de website

ZieZo Vakantie besteedt de uiterste zorg aan het functioneren van deze website (http://www.vakantiehuishurenonline.nl). Ondanks deze zorgvuldigheid kan het helaas voorkomen dat de website niet optimaal functioneert. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert.
 
1.ZieZo Vakantie is niet aansprakelijk voor enige direct of indirect schade of problemen ontstaan door of in enig opzicht verband houdend met het gebrekkig of niet functioneren van de website door bijvoorbeeld technische storing, fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, onderbrekingen, vertragingen in de (elektronische) communicatie tussen ZieZo Vakantie en gebruikers. 

Google Maps

De ligging van het vakantieverblijf wordt weergegeven op Google Maps. Deze weergave dient ter indicatie.
Het exacte adres van het vakantieverblijf wordt in de reispapieren aan je beschikbaar gesteld.
 
1.ZieZo Vakantie is niet aansprakelijk voor de inhoud of het functioneren van Google Maps.

Hyperlinks en diensten van uitvoerende reisorganisaties

De website Vakantiehuishurenonline.nl verwijst door middel van hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn eigendom van derden of worden beheerd door derden.
1.ZieZo Vakantie is niet aansprakelijk voor de informatie op deze website.
Op de website Vakantiehuishurenonline.nl staan eveneens hyperlinks naar websites met diensten van derden, zoals bijvoorbeeld vakantieverblijven. 
2.ZieZo Vakantie is niet aansprakelijk voor het gebruik, beschikbaarheid, inhoud en het functioneren van deze website.

Copyright

De informatie en de content op deze website mag alleen door jezelf gebruikt worden. Je hebt geen recht om de informatie en/of de content over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken en elders te verspreiden, zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van ZieZo Vakantie. Er bestaat geen overnamevrijheid met betrekking tot de inhoud van deze website. 

Veranderingen website en aanbod

ZieZo Vakantie behoudt zich het recht om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op de website Vakantiehuishurenonline.nl., waaronder de inhoud van deze disclaimer, reserveringsvoorwaarden, privacybescherming en in het aanbod van vakantie verblijven.